ВИДЕО

 

Patrijarh Rajačić posle 150 godina u Vršcu 1.deo

Patrijarh Rajačić posle 150 godina u Vršcu 2.deo

Patrijarh Rajačić posle 150 godina u Vršcu 3.deo

Patrijarh Rajačić posle 150 godina u Vršcu 4.deo

 

Prezentacija knjige monografije patrijarh Josif Rajačić u Ministarstvu dijaspore, prenosio RTS

Himna patrijarhu Rajačiću, Akademija u Vršcu povodom 150 godina od upokojenja

 

Akademija Vršac povodom 150 godna od upokojenja patrijarha Josifa Rajačića, 1. deo

Akademija Vršac povodom 150 godna od upokojenja patrijarha Josifa Rajačića, 2. deo

 

Akademija Vršac povodom 150 godna od upokojenja patrijarha Josifa Rajačića, 3. deo