ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА

 

ПОДИГНИМО СПОМЕНИК ВЕЛИКАНУ

Скупштина Научно-меморијалног центра “Патријарх Јосиф Рајачић”, је још на Оснивачкој седници донела одлукуда се патријарху Јосифу Рајачићу у Сремским Касрловцима подигне достојан и монументалан споменик. Преедседник општине госп. Филиповић се обавезаоп да ће са својим надлежним службама и органима пронаћи одговарајући простор и издати дозволу. Чака је предложио да ће да уреди прилазе и околиш око двора “Илион”, баронске резиденције породице Рајачић барона-бринјских. Владика сремски Госп. Василије је предложио да Он и председник Центра госп. Петар барон Рајачић обаве разговор с председником Владе АП Војводине др Пајтићем. Искористили су прилику отваранја спортске дворане у Бечеју и разговарали с др Пајтићем, који је изразио своје слаганје и подршку том пројекту.

Именовали смо Одбор за подизанје споменика на челу с др Драгом Његованом, али је Одбор по том питању заказао.

Председник Центра и Управног одбора разговарали су са секретарима-министрима за културу у Влади АП Војводине и предложили им да заједнички затворимо финансијску контрукцију. Имасли смо идеју и предлог вајара Немање Радојичића, који је направио макету споменика, коју је Управни одбор прихватио, да би он направио споменик као своју донацију, стим да му се одобри кредит који би он вратио у целости. На тај предлог, који је и у писменој форми прослеђен нисмо никада добили одговор.

Мислили смо да ту има нешто спорно и разговасрали с председником Скупштине АП Војводине госп. Пастором, који нас је уверио да с његове стране и мађарске мањине нека никаквих спорних ствари око тог питања, једино да су могући српско-српски проблеми кад се тај пројекат не реализује.

Писали смо бројним друштвеним и привредним субјектима и слали предлоге за донације с потписима владика Василија и Гоње-карловачког Герасима. Једино се одазвало Министарство вера и дозначило за обнову куће и подизање споменика на рачун Патријаршије 5.000 ЕУР-а у динарима, али тај новац нисмо никада видели. Ту информацију нам је дао владика Герасим.

Исто тако нити један од субјеката којима је упућено писмо није нам се с донацијом одазвао, осим Манастира Привина Глава који је уплатио 21.000,00 динара у те сврхе што стоји на рачуну.