ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 

Монографија “Патријарх Јосиф Рајачић-његово и наше доба” промовисана је на Сајму књига у Београду на штандовима Српске православне цркве, Министарства за културу и Министарства за дијасперу. Бројне презентације одржане су у: Богословији  и баронском двору у Сремским Карловцима,  Музеју Војводине у Новом Саду, Музеју града Зрењанина, Музеју Београд, Министарству за дијаспору, Скупштини града Београда, Музеју града Крагујевца, Дому културе Шабац, Владичанском двору Вршац, Концертној дворани “Ватрослав Лисински” у Загребу, Конзулату Р Србије у Ријеци, Манастиру Гомирје, Просвјети Гомирје и на бројним другим  местима. Телевизије и друга средства јавног информисања, те црквени радио, допринели су њеној афирмацији. Уручена је бројним државницима,  дипломатама, епископима,бискупима и академијама у земљи и свету. Издата је поводом 160 годишњице АП Војводине и Српске паравославне патријаршије под именом “Српска”.  Њен садржај говори о величини, хуманости и европском доприносу Првог Српског Патријарха и српског народа кроз иисторију.

Жеђ за истином привукла је бројне посетиоце и заинтересовала најбоље књижаре и библиотеке,међу којима и “Научно дело” у палати САНУ. Монографија је до сада штампана у три издања по 1000 примерака.

sdc10483sdc10467sdc10487sdc10460sdc10463sdc10469sdc10778sdc10910

Научни центар Патријарх Јосиф Рајачић издао је:

  • малу монографијуу “Патријарх јосиф Рајачић” 79. страна, богато илустрованих, аутор акад. Петар барон Рајачић,
  • велику монографију “ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАХЈАЧИЋ-ЊЕГОВО И НАШЕ ДОБА”, штампано у штампарији “Политика” на ћирилици и латиници,тврди повез, богато илустровасна и престижно опремљена од 269. стр. аутор акад. Петар барон Рајачић. Предговор је написао академик Дејан Медаковић, а благословио епископ Герасим. Монографију је финансрало Министарство културе РС, Влада АП Војводине, Музеј Војводине и СНВ из Загреба.
  • Часопис “АРХИВ”
  • Календари.