Log in

 

Скупштина Научно-меморијалног центра “Патријарх Јосиф Рајачић”, ценећи улогу и дело овог великана у духовном и световном смислу, као и заслуге које је учинио за свој народ и Цркву одлучила је да упути предлог Св. Синоду СПЦ да се покрене поступак његове канонизације.

Скупштина је одлучила да се преименује Центар у Академију наука и духовности “Патријарх Јосиф Рајачић, те да се формирају одговарајућа оделења и задужила председниак УО да такве одредбе угради у Статут и преда АПР-у. Поред тога одлучено је да се по усвајанју Статута од АПР-а изабере ново руководство.

Скупштина је посебно похвалила рад предсееника центра и његово залагање да се пронађе и опреми простор у Краља Милана 60, Београд. Скупштина је донела одлуку да се прими 5 нових чланова у Центар.

Уједно је одлучено да се седнице скупштине могу одржати телефонски или електронски ако тако одлузчи Управни одбор. Тако је одлучено да се могу поједине седнице Управног одбора одржати на исти начин ако тако одлучи Председник УО.